คอนโดใกล้ BTS สถานีกรุงธนบุรี

คอนโดใกล้ BTS สถานีกรุงธนบุรี

บูทิค คอนโด คอนโดมิเนียม Low Rise ใกล้ BTS สถานีกรุงธนบุรี เพียง 150 เมตร

Register online today.
Get 50,000 Baht*
Purchase objectives*
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172
Bangkokfeliz Sathorn Taksin
Low Rise condominium near BTS Krung Thon Buri station, only 90 meters, convenient and close to all aims Responding to private living Designed to support the full relaxation Common area over 3,000 sq.m.

Bangkok Feliz Sathorn-Taksin Condo, Low Rise condominium, close to BTS Krung Thonburi station, only 90 meters, convenient and close to all aims
Responding to private living Designed to support the full relaxation Common area over 3,000 sq.m.

The spacious rooms meet the needs of the urban life that requires an open space. More spacious In the perfect size of about 30 square meters and fully equipped with elements of safety technology Ready to facilitate the residents such as
1. Security guard
2. Automatic barrier system
3. Access Key Card System
4. CCTV cameras on every floor
5. VDO Door Phone
6. Digital Door Lock

INFORMATION
Unit Plan
Floor Plan
LOCATION

DOWNLOAD CMCWECARE
appstore
googlepay

FOLLOW CMCGROUP
SOCIAL NETWORK

© 2019 Chaopraya Mahanakorn PLC

Terms and Conditions | Privacy Policy