ลงทะเบียนรับสิทธิ์

1. โปรโมชั่น ช่วยผ่อน 3 ปี มูลค่าการช่วยผ่อนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 36 เดือน หากลูค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่า แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเช็คเงินสด หรือรับเป็นของแถมอื่นได้

2. โปรโมชั่น จอง 999 บาท* ลูกค้าต้องทำสัญญา ณ วันที่จอง พร้อมทั้งโอนห้องให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. 1 ส่วนขยายคำว่า เข้าอยู่ได้เลย หมายถึง ห้องสร้างเสร็จและพร้อมให้ลูกค้าเข้าอยู่ หลังจากที่โอนกรรมสิทธิเรียบร้อยแล้ว

4. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2653

INFORMATION

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่นี่