ลงทะเบียนรับสิทธิ์
โปรโมชั่นดังกล่าว เมื่อจอง และทำสัญญา ในช่วงวันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการขายห้องชุดดังกล่าว จะแตกต่างกันในส่วนของราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ชั้น ห้องมุม มุม ทิศ วิว ตำแหน่ง โปรโมชั่นและราคาของแต่ละห้องช่วงเปิดโครงการ เงินจอง และ สัญญาลูกค้าที่วางจอง ตลอดจนอายุของโครงการ ตามรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
โครงการ ราคาเต็ม จอง สัญญา
Chateau in town sukhumvit 64 Spa 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
Chateau in town sukhumvit 64 Sky 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
Chateau in town sukhumvit 621 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
รายละเอียด ป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือน ป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือนจะเป็นการให้เลือก การช่วยผ่อนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 48 เดือน เป็นเงินมูลค่า 480,000บาท ประกอบไปด้วย โครงการดังนี้
  • Chateau in town sukhumvit 64 Spa
  • Chateau in town sukhumvit 64 Sky
  • Chateau in town sukhumvit 62/1
โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ โครงการ ให้อยู่ฟรี 48 เดือน  
Chateau in town sukhumvit 64 Spa = 10,000*48 เดือน = 480,000
Chateau in town sukhumvit 64 Spa = 10,000*48 เดือน = 480,000
Chateau in town sukhumvit 62/1 = 10,000*48 เดือน = 480,000
  • โปรป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือน จะใช้ได้ต่อเมื่อ ซื้อในราคาเต็มจำนวนตามหน้าสัญญา เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นการขายอื่นได้
  • โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายใน 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น
  • โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ของทางบริษัทฯได้
  • หากลูกค้าไม่รับโปรโมชั่น สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ตามมูลค่า ที่กำหนด
  • การลดหย่อนภาษี เป็นไปตามเงื่อนไขของ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” ตามมติของ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
INFORMATION

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่นี่

DOWNLOAD CMCWECARE
appstore
googlepay

FOLLOW CMCGROUP
SOCIAL NETWORK

© 2019 Chaopraya Mahanakorn PLC

Terms and Conditions | Privacy Policy