ลงทะเบียนรับสิทธิ์
โปรโมชั่นดังกล่าว เมื่อจอง และทำสัญญา ในช่วงวันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการขายห้องชุดดังกล่าว จะแตกต่างกันในส่วนของราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ชั้น ห้องมุม มุม ทิศ วิว ตำแหน่ง โปรโมชั่นและราคาของแต่ละห้องช่วงเปิดโครงการ เงินจอง และ สัญญาลูกค้าที่วางจอง ตลอดจนอายุของโครงการ ตามรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้
โครงการ ราคาเต็ม จอง สัญญา
Chateau in town sukhumvit 64 Spa 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
Chateau in town sukhumvit 64 Sky 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
Chateau in town sukhumvit 621 3.69 จอง 0 บาท สัญญา 999
รายละเอียด ป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือน ป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือนจะเป็นการให้เลือก การช่วยผ่อนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 48 เดือน เป็นเงินมูลค่า 480,000บาท ประกอบไปด้วย โครงการดังนี้
  • Chateau in town sukhumvit 64 Spa
  • Chateau in town sukhumvit 64 Sky
  • Chateau in town sukhumvit 62/1
โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ โครงการ ให้อยู่ฟรี 48 เดือน  
Chateau in town sukhumvit 64 Spa = 10,000*48 เดือน = 480,000
Chateau in town sukhumvit 64 Spa = 10,000*48 เดือน = 480,000
Chateau in town sukhumvit 62/1 = 10,000*48 เดือน = 480,000
  • โปรป๋าใจดี ให้อยู่ฟรี 48 เดือน จะใช้ได้ต่อเมื่อ ซื้อในราคาเต็มจำนวนตามหน้าสัญญา เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นการขายอื่นได้
  • โปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายใน 12 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น
  • โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ของทางบริษัทฯได้
  • หากลูกค้าไม่รับโปรโมชั่น สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ตามมูลค่า ที่กำหนด
  • การลดหย่อนภาษี เป็นไปตามเงื่อนไขของ “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” ตามมติของ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62
  • การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Chateauintown Sukhumvit 64 Skymoon
Near every destination With the best location on Sukhumvit Road
The beginning of happiness in quality society For the city life you own Perfection of living Get happiness every second With superior life For a new life In your own style Convenient to travel, including BTS Punnawithi Station And Sukhumvit 62 Expressway
Chateauintown Sukhumvit 64
INFORMATION
Unit Plan
Floor Paln
LOCATION

DOWNLOAD CMCWECARE
appstore
googlepay

FOLLOW CMCGROUP
SOCIAL NETWORK

© 2019 Chaopraya Mahanakorn PLC

Terms and Conditions | Privacy Policy