ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600​